การจัดส่งไฟล์รายชื่อสมาชิก

เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุน และได้รับรหัสประจำตัวเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อสมาชิกที่ท่านสนับสนุนมายังศูนย์ฯ ที่เมล์ [email protected]

โดยบันทึกรายชื่อในไฟล์ ตามวิธีด้านล่างนี้

error: Content is protected !!