โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

การชำระเงิน โดยผู้สนับสนุน

1. เข้าสู่ระบบ และคลิก "ใบแจ้งยอด"

2. พิมพ์ "ใบแจ้งยอด"

3. นำส่ง "ใบแจ้งยอด" ให้กับผู้สนับสนุน

4. เมื่อผู้สนับสนุนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การสมัครสมาชิกจึงจะเสร็จสมบูรณ์

error: Content is protected !!