โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

สมัครสมาชิก

++++ สำคัญมาก +++++

E-mail 1 บัญชี (Account) สามารถสมัครสมาชิกได้ทุกโครงการ (ทั้ง 10 โครงการ)
แต่จะ กดสมัครได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถกดซ้ำได้
ดังนั้น สมาชิกควรเลือกโครงการที่ต้องการสมัครทั้งหมดในครั้งเดียว เพื่อให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน และสะดวกต่อการรายงานผล

*** หากสมาชิกต้องการสมัครโครงการอื่นภายหลัง จะต้องสมัครบัญชี (register) โดยใช้ E-mail ใหม่ และเข้าทำรายการสมัครใหม่ ***
*****รวมทั้งในการรายงานผล จะต้องเข้าสู่ระบบ (login) แยกกับโครงการอื่น ๆ *****

*หากใบแจ้งยอด/แบบยืนยันการสมัครสมาชิกไม่ถูกต้อง / ผิดพลาด สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะโดยคลิก

สมาชิกใหม่

ยังไม่มีบัญชี (Account) / ไม่เคยลงทะเบียน

สมาชิกเดิม

มีบัญชี (Account) แล้ว / เคยลงทะเบียน / เคยเป็นสมาชิกปี 2563

error: Content is protected !!