ขั้นตอนการสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์

ศึกษาวิธีการสมัครสมาชิก ทั้ง 3 ขั้นตอน ให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัครสมาชิก หากมีข้อสงสัย/ไม่ชัดเจน กรุณาติดต่อศูนย์ฯ

 

ลงทะเบียนสมาชิก (Register)

***สมาชิกต้องศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ ครบถ้วน***
หากลงทะเบียน/สมัครสมาชิกแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้
มีปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

error: Content is protected !!