ขั้นตอนการสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์

ศึกษาวิธีการสมัครสมาชิก ทั้ง 3 ขั้นตอน ให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัครสมาชิก หากมีข้อสงสัย/ไม่ชัดเจน กรุณาติดต่อศูนย์ฯ

 

ลงทะเบียนสมาชิก (Register)

***สมาชิกต้องศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ ครบถ้วน***
หากลงทะเบียน/สมัครสมาชิกแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้
มีปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ในการสมัครสมาชิกผ่านระบบเว็บไซต์ออนไลน์ ให้ท่านดำเนินการดังนี้

    1. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบทุกช่อง หากไม่ทราบ/ไม่มี ให้กรอก (-)
    2. (ในหน้าที่ 1) กดเลือกรายการสมัครที่ต้องการสมัครทั้งหมด เพียงครั้งเดียว 
    3. (ในหน้าที่ 2) หากให้บริษัท/ผู้สนับสนุนชำระ ให้ระบุรหัสผู้สนับสนุน 5 หลัก เช่น 63Axx หากยังไม่ทราบให้ระบุว่า “ผ่านผู้สนับสนุน บริษัทxxxx” กรอกชื่อโรงพยาบาล/หน่วยงาน หากชำระเอง เช่น
    4. หลังจากกดใบสมัครแล้ว หากมีการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
    5. หลังจากกดสมัคร 24 ชั่วโมง ท่านสามารถติดตามสถานะการสมัครได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก โดยใช้ E-mail ที่ท่านลงทะเบียน ส่วนรหัส EQAS No. ท่านสามารถขอรับได้ที่ปุ่ม ขอรับรหัส EQAS
*****EQAS No. เป็นรหัสอ้างอิงในการสมัครสมาชิก ไม่ใช่รหัสประจำตัวสมาชิก (ID) ของแต่โครงการ*****

ทางศูนย์ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และจะนำปัญหา/ข้อเสนอแนะไปใช้พัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณ