ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการสมาชิกออนไลน์


ข้อตกลงในการใช้งานระบบบริการสมาชิกออนไลน์

  1. การสมัครสมาชิก ประจำปี 2563 มีอายุสมาชิก 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2564 (สมาชิกต้องต่ออายุใหม่ทุกปี)
  2. ระบบบริการสมาชิกฯ นี้ เป็นหนึ่งในช่องทางการให้บริการสมาชิกของโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3. ระบบบริการสมาชิกนี้ อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ในปีแรก หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อศูนย์พัฒนามาตรฐานฯ เพื่อแก้ไขและพัฒนาการให้บริการต่อไป
  4. ระบบบริการสมาชิกนี้ ให้บริการร่วมกับ www.website-thai.com เพื่อประโยชน์ในการดูแล และรักษาความมั่นคงของเว็บไซต์จาก บริษัทฯ ผู้ดำเนินงาน
  5. สมาชิกที่สมัครสมาชิก ผ่านระบบออนไลน์ จะได้รับสิทธิ์ 1) การแจ้งดำเนินการสมัครผ่านอีเมล์ 2) การรายงานผลการวิเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์
  6. เงื่อนไขในการรับสมัครสมาชิกเป็นไปตาม คู่มือการสมัครสมาชิก ประจำปี 2563 
error: Content is protected !!