โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ "สมาชิกใหม่"

ระบบจะเปิดให้สมาชิก ลงทะเบียน สมัคร และชำระเงินใน >>> วันที่ 3 สิงหาคม 2563 <<<

ไปที่ “กล่องขาเข้า” ของอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อ Activate บัญชี

จากนั้น สมาชิกสามารถใช้ Username และ Password เพื่อสมัครสมาชิกในขั้นตอนต่อไป

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
error: Content is protected !!