โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Immunology (EQAI)

ประกาศ

  • เรียนสมาชิก !!! ทางโครงการจะดำเนินการส่งตัวอย่างตรวจ Syphilis และ HBV รอบที่ 1/2020 วันที่ 28 มกราคม 2563

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนน พุทธมลฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 73170

02 441 4371 ต่อ 2838    eqaimtmu@gmail.com