โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยาโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Bacteriology (EQAB)


ฟรี !!!

EQAB : Bacteria Identification รอบที่ 2/2563

โครงการฯ เพิ่มการจัดส่งตัวอย่างทดสอบ Lyophilized Bacteria จำนวน 1 ตัวอย่าง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเชื้อที่หลากหลายมากขึ้น


เอกสารดาวน์โหลด


ติดต่อโครงการ


ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ถนน พุทธมลฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม 731700

โทร 02 441 4371

e-mail: eqab.mtmu@gmail.com