เพิ่มรายการสมัครสมาชิก

เนื่องจากระบบการให้บริการสมาชิกออนไลน์ ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน
ซึ่งพบว่า การทำรายการสมัครซ้ำ จะส่งผลให้ข้อมูลครั้งล่าสุดที่เคยสมัครไว้ถูกแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่
ดังนั้น เพื่อให้ทีมพัฒนาระบบ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทางศูนย์ฯ จึงเปิดระบบ Google Form เพื่อให้สมาชิกสมัครรายการเพิ่มเติม
และเจ้าหน้าที่เพิ่มรายการสมัครของท่านในระบบออนไลน์ต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้

error: Content is protected !!