โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

02 412 3441   063 895 1287

เวลาให้บริการ: วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา 09.00 - 16.00 น.  หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

© 2019 Center for Standardization and Product Validation, Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. |   Website Policy   |  Staff Only