ให้บริการเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก ยื่นคำร้องสำเนาผล ลืมชื่อผู้ใช้ (Username) ขอรหัสผ่านใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอยกเลิก คืนเงินค่าธรรมเนียม

063 895 1287

ID : eqamtmu

E-mail : eqamtmu@gmail.com

ให้บริการเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก ยื่นคำร้องสำเนาผล ลืมชื่อผู้ใช้ (Username) ขอรหัสผ่านใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอยกเลิก คืนเงินค่าธรรมเนียม

E-mail : eqacmumt@gmail.com

E-mail : eqahmumt@gmail.com

E-mail : eqatmumt@gmail.com

02 441 4371 ต่อ 2832

E-mail : eqap.mahidol@gmail.com

02 419 7166 ต่อ 171

E-mail : eqammtmu@gmail.com

02 441 4371 ต่อ 2838

080 982 5570

E-mail : eqaimtmu@gmail.com

02 441 4371 ต่อ 2838

E-mail : eqab.mtmu@gmail.com

(+66) 063 895 1287   |   ID : eqamtmu   |   eqamtmu@gmail.com

เวลาให้บริการ : วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา 09.00 - 16.00 น.  หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Service Time : Monday - Friday 9.00 AM to 4.00 PM | Close : Saturday - Sunday & Official Holiday

© 2019 Center for Standardization and Product Validation, Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. |   Website Policy   |  Staff Only